VUOSIKOKOUS

Kokouksen asialista:

TERVETULOA TURUN AUTOMAATIO ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika:      torstai 5.3.2020 klo 17.00
Paikka:  Focusplan Oy kokoustilat 2:krs, Pitkämäenkatu 6 20250 Turku

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen läsnäolijat

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5. Esityslistan hyväksyminen.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019.

8. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

9. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heille varajäsenet.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.

12. Muut esille tulevat asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

 

Turun Automaatio ry Hallitus