SMSY

SMSY

 Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja retkeilyjä, mahdollisuuksiensa mukaan myös kursseja, hankkii alan ammattikirjallisuutta ja harjoittaa muutakin samantapaista valistus- ja julkaisutoimintaa.

Aktiivinen toiminta tapahtuu pääasiassa paikallisyhdistyspuitteissa, joiden toimintaa pääyhdistys, SMSY, ohjaa ja koordinoi. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1961.

Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, ei poliittinen yhdistys.

SMSY:n kotisivut: www.smsy.fi