AV LEHTI

Automaatioväylä-lehti

Lehden julkaisijan ja kustantajan Automaatioväylä Oy:n omistaa Automaatiosäätiö. Lehden perusti aikoinaan Suomen Automaatio Seura SAS ja Suomen Mittaus ja Säätöteknillinen Yhdistys SMSY. Molemmat ovat valtakunnallisia, puhtaasti ammatillisia, aatteellisella pohjalla toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoitus on toimia yhdyssiteinä mittaamisen, säädön ja automaation parissa työskenteleville ihmisille. Yhdistykset pyrkivät edistämään automaatiotekniikan ja sen sovellusten kehittämistä; kokemusten vaihtoa yhdistysten jäsenten ja automaation käyttäjien kesken ammattitaidon syventämiseksi; tiedonvaihtoa vastaavien kotimaisten, ulkomaisten ja kansainvälisten järjestöjen välillä; sekä alan arvostusta.

Yhdistyksen jäsenten toiminta kattaa laaja-alaisesti koko automaatioalan: tutkimuksen, opetuksen, suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin, teollisen käytön ja kunnossapidon. Automaatio on kestävän kehityksen avainteknologioita, johon kuuluvat mittausanturit, tietotekniikka, ohjelmistot ja yksilötason osaaminen.

Automaatioväylä on maamme ainoa varsinainen automaatioalan julkaisu. Perustajajärjestöjen jäsenten lisäksi lehti menee monille teollisuus- ja liikeyrityksille, ammatti-instituuteille ja korkeakouluille sekä muille alalla toimiville ammattilaisille.

Lehden tarkoitus ja toteutus

Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia.

Automaatioväylän kotisivut: www.automaatiovayla.fi