VUOSIKOKOUS

Kokouksen asialista:

TERVETULOA TURUN AUTOMAATIO ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Koronatilanteen vuoksi ilmoittauduttava etukäteen Kaleville.

Aika:      keskiviikko 21.4.2021 klo 17.30
Paikka:  Focusplan Oy kokoustilat, Pitkämäenkatu 6 20250 Turku + Teams

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen läsnäolijat

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5. Esityslistan hyväksyminen.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020.

8. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

9. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heille varajäsenet.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.

12. Muut esille tulevat asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

 

Turun Automaatio ry Hallitus