VUOSIKOKOUS

Kokouksen asialista:

TERVETULOA TURUN AUTOMAATIO ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika:     Torstai 23.3.2023 klo 17.00
Paikka:  Detector Oy; Telekatu 8, 20360 Turku + Teams

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen läsnäolijat

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5. Esityslistan hyväksyminen.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022.

8. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

9. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heille varajäsenet.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.

12. Muut esille tulevat asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

 

Turun Automaatio ry Hallitus